Bohuslavice nad Metují
Naposledy aktualizováno: 14.3.2011

     Knihovna se nachází v p?ízemí budovy obecního ú?adu ve st?edu obce. Pro uživatele je k dispozici bezplatné p?ipojení k Internetu.

 

  pohled do knihovny

 

 

 

internet
 
po?íta?e s p?ipojením na Internet

 

      Vybrat si můžete z více jak 1700 svazků krásné i nau?né literatury z vlastního fondu knihovny, dále je průbežn? aktualizována nabídka z vým?nného st?ediskového fondu a také knihy z knihovny v Novém M?st? n.Metují. 

 

                                    nau?ná literatura                                                                                        ?asopisy

 

                     

 

 T?šíme se na Vaši návšt?vu !