Bohuslavice nad Metují
Naposledy aktualizováno: 14.3.2011

Půj?ovní doba:

  léto
zima
pátek
16:00 - 18:00 15:00 - 17:00

 Půj?ovní doba se m?ní v den zm?ny letního ?asu na zimní a naopak.

 

 

Služby:
  • prezen?ní a absen?ní výpůj?ky
  • bezplatný p?ístup na Internet s možností tisku
  • meziknihovní výpůj?ní služba (z knihovny z Nového M?sta nad Met.)
  • informa?ní a bibliografické služby

 

Odebírané ?asopisy:

  • Vlasta, Kv?ty, Story
  • Natinonal Geographic, Rodným krajem
  • Bravo
  • U nás, Biblio

V záložce akce si můžete p?e?íst o památkách a zajímavostech v Bohuslavicích.